Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Семинар: основи на BDSM в София / Basics of BDSM workshop in Sofia

28/12/2019 @ 12:00 pm - 3:00 pm

English version below
 
На 28ми декември аз (Silent Teddy Bear) и партньорката ми Laerien ще проведем семинар за основи на BDSM за начинаещи и любопитстващи в София. Ще споделим нашите визия, знания и опит в областите, които намираме за основни за здравословна игра.
 
Аз водя обучения за BDSM култура, която практкувам и изпълнявам на сцена както в източен (шибари) и западен стил. Водил съм семинари в България, Румъния и Унгария, включително на всичките 4 унгарски BDSM конференции.
 
Laerien ще разкаже за нейната страна като подчинена/следваща/провокаторка. Тя не много отдавна имаше малко практически опит и много въпроси, и стрхове. До сега тя е изживяла много с бързо и интензивно темпо – ментално и физически.
 
Ще проведем семинара на български език с възможност за английски превод при нужда и ще покрием следните теми:
 
– Ползи от BDSM и защо е нормално да имаме желания в тази област
– Ролите и взаимоотношенията (динамиките) в BDSM – хората се представят с различни самоопределения и интереси. Ще научите какво означават те
– Основи на доминацията – ще научите една здравословна нагласа как да постигнете взаимно удовлетворение чрез отдаване на контрола
– Как да намерим партньор и да се договорим какво искаме да правим, и до къде да стигнем
– Секс със съзнанието (майндфък) и подготовка на тялото – как да се насладим на играта от самото ѝ начало и как да издържим по-дълго
– Болка – един от най-неразбраните елементи от BDSM – как да я направим приятна и да доведем партньора ни до състояние на блаженство
– Последваща грижа (aftercare) – един от най-големите фактори, който може да укрепи взаимоотношенията ви
 
Ще отделим време за упражнение по ударни практики – пляскане с ръка, бой с флогър, с пръчка и с бич – ще научите какъв е ефектът от различните инструменти и как да ги ползвате. Ще ви дадем идеи и как да ползвате ежедневни уреди за ударни практики. В края ще можете да хванете някои уреди и да ги ползвате.
 
Не вие е необходим предишен опит в BDSM, за да ви е полезен семинарът, защото ще градим разбирането ви от основите и нагоре. Нужно ви е само отворено съзнание. Ако не искате да участвате в практическата част, можете спокойно да наблюдавате.
 
Семинарът ще продължи 3 часа – от 12 до 15ч. Елате в 11:40, за да имаме време да ви настаним.
 
Място – специално предназначено студио за BDSM и шибари в района на Руски паметник. Адресът ще го пратим на записалите се.
 
Цена :
– за един участник – 35лв
– за двойка – 60лв
 
Можете да платите на вратата. За да се запишете за участие, пратете ни имейл на events@bdsm.bg и ни кажете дали идвате сами или сте двойка. Можете да се запишете до 27.12 (включително)
 
Дрес код: ежедневни дрехи
 
Имайте предвид, че ще е възможно да си купите различни уреди – усмирителна риза, плескалка, пръчка за бой и други. Ако имате интерес, можете да попитате конкретно с имейл до events@bdsm.bg или на място.
 
 
English version
 
On the 28th of December me (Silent Teddy Bear) and my partner Laerien will hold a BDSM workshop for the beginners and the curious about BDSM in Sofia. We will share our vision, knowledge and experience on what we find to be fundamental for a healthy kinky play.
 
I am a BDSM educator, practitioner and stage performer in both Eastern (shibari) and Western style. I have held numerous workshops in Bulgaria, Romania and Hungary, including on all 4 of the Hungarian BDSM conferences.
 
Laerien will share her side as a submissive/bottom/brat who until not very long ago had little practical experience and had many questions and worries. She has since experienced a lot in a very fast and intense pace – both mentally and physically.
 
The workshop will be held in Bulgarian with English translation if needed.
 
We will cover the following:
 
– Benefits of BDSM and why it’s normal to have kinky desires
– The roles and dynamics in BDSM – understanding people’s titles and interests on kinky websites
– Basics of domination – learning a healthy mindset how to achieve mutual satisfaction through power exchange
– Finding partners and negotiating – to have a better chance to shine from the crowd
– Mindfuck and physical warm-up – to enjoy the play from the very beginning and endure longer
– Pain – one of the most controversial elements of BDSM – how can we make it good and drive our partner to a blissful state
– Aftercare – one of the biggest factors that can strengthen your relationship
 
We will dedicate time for an impact play practice so you can learn about spanking, flogging, caning and whipping – what’s the effect of the different tools and how to use them. You will also get ideas about using everyday items for impact play. In the end you will have an opportunity to gain practical experience with some of the tools.
 
You don’t need to have any experience in BDSM to benefit from this workshop. You just need an open mind. You won’t have to participate in the practical part if you don’t want to. It’s fine to simply observe.
 
The workshop will be 3 hours long – from 12PM until 3PM. Come at 11:40h so we have time to accommodate you.
Location: a dedicated BDSM and shibari studio near the Russian monument – “Ruski pametnik”. The exact location will be shared privately to the applicants.
 
The price is:
– For single participants – 35 leva
– For couples – 60 leva
 
You can pay at the door. To apply for the workshop, send us an email at events@bdsm.bg and tell us if you are single or a couple. You can register until the 27th of December (including)
 
Dress code: casual clothing
 
You should know that it will be possible to buy some of the tools – straitjackets, spanking paddles, ropes, canes and others. If you are interested, you can inquire in advance via email at events@bdsm.bg or on the spot.
 

Venue

Частно BDSM и шибари студио в София
Близо до Руски паметник
София,
+ Google Map