Важността на съгласието

Съгласието е с такава важност, че от него директно зависи дали ще прекарате време в забава или време в затвора. По тази причина и двата постулата в BDSM културата се въртят около съгласието – Safe, sane & consensual (безопасно, разумно и по взаимно съгласие) и risk-aware consensual kink (грубо преведено „нестандартни практики с осъзнат риск […]