Вързан на леглото

Сценарият е публикуван с разрешението на Anna от www.boundanna.com

Внимание! Този БДСМ сценарий може да съдържа активности, които да не са подходящи за самовръзване. Моля, играйте си безопасно!

Автор: Анонимен

bedbound

A/. Това е верига, свързваща белезниците за краката ви към долния край на леглото.

B/. Това са белезниците ви за крака.

C/. Това е верига, свързваща белезниците за крака към белезниците за ръце.

D/. Това са белезниците за ръце – ако искате да държите ръцете си далече от инструментите ви за забава, добавете „Е“:

E/. Това е верига, свързваща белезниците за ръце и нашийника ви „D2“.

F/. Това е нашийник.

G/. Това е верига, свързваща нашийника към катинара от лед.

H/. Това е катинар от лед – около 1.2м верига с халки във всеки край, вкарани в бутилка с широко гърло, напълнена с вода и замразена.

I/. Това е съд, който събира топящата се вода.

Ключовете към белезниците са закрепени към веригата, свързваща белезниците ви за крака към тези за ръце „С“ и няма да можете да я достигнете докато леците. Когато се разтопи ледената бутилка, ще се изправите и ще стигнете ключовете.

Важно е да се подсигурите, че веригата в катинара от лед се вади лесно, когато ледът е разтопен и че е достатъчно дълга, за да можете да се изправите и да достигнете ключовете – проверете това ПРЕДИ да замразите бутилката.


Допълнителна информация:

Аз обикновено правя нещата в този ред:

  1. Слагам си някакви хубави дрехи – първо цици, после трико, бански костюм или котешки костюм.
  1. Заключвам си глезените и ги закрепвам с веригата към долния край на леглото.
  1. Закрепвам ключовете за белезниците към веригата в близост до глезените ми.
  1. Лягам и си слагам нашийника, подсигурявайки се, че мога да достигна белезниците.
  1. Слагам си белезниците! Оттук нататък не мога да си движа ръцете достатъчно, за да достигна нашийника или да се изправя, за да достигна ключовете!

Установил съм, че ледът в една 300мл бутилка се топи за около 4 или 5 часа до там, че да мога да издърпам веригата навън.

Не използвам резервен метод за освобождаване, защото съм проверявал много дълго време, че ледения катинар работи перфектно – но вие можете да използвате часовников таймер, който да ви пусне втори ключ за белезниците, ако можете да направите така, че ключът да падне в обхвата на ръцете ви.