Двойно самовръзване

Сценарият е публикуван с разрешението на Anna от www.boundanna.com

Внимание! Този БДСМ сценарий може да съдържа активности, които да не са подходящи за самовръзване. Моля, играйте си безопасно!

Автор: Anna

dual-selfbondage

Поиграйте си със самовръзване заедно!

Поставете ключа за освобождаване така, че да падне в голяма свободна зона на пода и си организирайте състезание. Първият, който вземе ключа (използвайте еднакъв и за двама ви) и успее да се освободи, има правото да си играе с другия и да реши кога да го освободи.

И двама ви трябва да чакате вързани в хогтай в отредения ви ъгъл на помещението докато ключа падне. Чак тогава трябва да пълзите по земята да намерите ключа. Без мамене и без никакво движение преди ключът да е паднал! Използвайте превръзки за очите и си подгответе някакъв резервен метод за освобождаване. Таймерът за освобождаване на ключа следва да е по-кратък от нормалното, защото ще ви отнеме известно време да намерите ключа и така или иначе ще постоите вързани.

За да направите нещата дори по-интересни, можете да разпръснете няколко фалшиви ключа по земята, за да трябва да пробвате няколко докато откриете правилния.