Какво е BDSM?

На този въпрос е трудно да се отговори заради хилядите разнообразни практики, които обхваща тази абревиатура, а също и зарди многобройните вариации на взаимоотношенията между партньорите, които практикуват БДСМ. Ще опитаме да разясним термина максимално просто.

BDSM обхваща отношения и практики в областите Bondage & Discipline (връзване и дисциплиниране), Domination & Submission (Доминация и подчинение) и Sadism & Masochism (садизъм и мазохизъм), и безброй нюанси около тези понятия. С прости думи – в БДСМ се включват повечето подправки, с които хората решават да подобрят вкуса на интимните си отношения. Това са практики, които възбуждат хората дали на физическо, емоционално или ментално ниво.

Има нещо важно, което разграничава БДСМ от каквото и да е насилие или друга незаконна дейност. Всичко, което практикуват партньорите, трябва да е безопасно, разумно и по взаимно съгласие. Който и от тези три елемента да липсва, практиката може да се разглежда като насилие и криминална, и абсолютно не е ОК в БДСМ общностите. Това са принципите на БДСМ, които можете да срещнете под съкращението SSC (safe, sane & consensual). Всяка една практика цели да донесе увовлетвирение на мечтите на партньорите.

С няколко думи – кой не иска повече удоволствие? БДСМ културата дава решение за много хора.